Tietosuojaseloste

Potilasrekisteri

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Arabianrannan Hierontahuone/Elämän tyyli tmi

Yhteystiedot: Toini Muonan katu 3a, 00560 Helsinki

Yhteyshenkilö

Uusoksa Elena 0400-213030

Rekisterin nimi

Potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on Koulutetun Hierojan lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

- Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä,

- laki potilaan asemasta ja oikeuksista,

- terveydenhuoltolaki,

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja

- laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.


Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Jos asiakkaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Potilasrekisterin tiedot tallennetaan sähköisessä muodossa ulkoiselle fyysiselle asemalle ja siihen pääsy on suojattu salasanalla. Asema säilytetään valvotussa ja lukitussa paikassa.

Rekisterin käyttöoikeus on vain Arabianrannan Hierontahuoneen hoitohenkilöllä.

Ajanvarausrekisteri

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

1. Arabianrannan Hierontahuone/Elämän tyyli tmi

Yhteystiedot: Toini Muonan katu 3a, 00560 Helsinki

2. Timma Oy, Asiakaspalvelu: +358 45 6197 760

Yhteyshenkilö

1. Uusoksa Elena 0400-213030

2. Timma Oy

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Ajanvarausrekisteriä pidetään käyntien ja käyntihistorian ylläpitämiseksi.

Rekisterin tietojen avulla asiakkaalle voidaan ilmoittaa varaukseen liittyvät tiedot sekä mahdolliset muutokset.

Rekisterin tietosisältö

Ajanvarausrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi sinne voidaan lisätä varaukseen liittyviä tietoja, joita voi olla mm. varauksen syy, varaukseen liittyviä tietoja ja toivomuksia.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja asiakasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Rekisterin suojaus ja säilytyspaikka.

Asiakas-markkinointirekisteri säilytetään Timma Oy:n ajanvarausjärjestelmässä.

Markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

1. Arabianrannan Hierontahuone/Elämän tyyli tmi

Yhteystiedot: Toini Muonan katu 3a, 00560 Helsinki

2. Timma Oy, Asiakaspalvelu: +358 45 6197 760

Yhteyshenkilö

Uusoksa Elena 0400-213030

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri/markkinointiluvalliset

Rekisterin käyttötarkoitus
Markkinointirekisteriärekisteriä pidetään sähköpostimarkkinoinnin toteuttamiseen.
Rekisterin tietojen avulla henkilölle voidaan lähettää ilmaista sisältöä sekä markkinointia.

Rekisterin tietosisältö
Markkinointirekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi ja sähköpostiosoite.

Tietolähteet
Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja. Jokainen asiakas itse määrittelee markkinointiluvallisuutensa rekisteröinnin (ensimmäinen ajanvaraus) yhteydessä ja voi milloin tahansa muuttaa luvan asetuksia.

Tietojen luovutus ja siirto

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja asiakasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Rekisterin suojaus ja säilytyspaikka.

Asiakas-markkinointirekisteri säilytetään Timma Oy:n ajanvarausjärjestelmässä.


Yhteydenotto

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti Arabianrannan Hierontahuoneen, Uusoksa Elena, info(at)elamantyyli.fi